• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๐มกราคม

๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐             พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐             พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

กุมภาพันธ์

๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐              พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐                 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐          พื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๐   พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

มิถุนายน

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐                   พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

กรกฎาคม
๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐           พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐          พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

กันยายน
๒๔ กันยายน ๒๕๕๐                   พื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

 

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๔๙


มกราคม

๕ - ๖ มกราคม ๒๕๔๙                พื้นที่จังหวัดน่าน
๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙            พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส

กุมภาพันธ์
๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙              พื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙          พื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่
๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๔๙  พื้นที่จังหวัดเชียงราย

พฤษภาคม
๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙         พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

มิถุนายน
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙                   พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙                   พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรกฎาคม
๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙          พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กันยายน
๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙            พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
๒๖ กันยายน ๒๕๔๙                   พื้นที่จังหวัดยะลา

ตุลาคม
๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙              พื้นที่จังหวัดเลย
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙                     พื้นที่จังหวัดพังงา

พฤศจิกายน
๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙       พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

ธันวาคม
๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙            พื้นที่จังหวัดตาก
๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙            พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙                   พื้นที่จังหวัดนครนายก


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๔๘มกราคม
๕ มกราคม ๒๕๔๘                     พื้นที่จังหวัดเลย
๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘            พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

กุมภาพันธ์
๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘          พื้นที่จังหวัดเชียงราย
๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

มีนาคม
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘                    พื้นที่จังหวัดหนองคาย

พฤษภาคม
๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘         พื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

กรกฏาคม
๒๘ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๔๘          พื้นที่จังหวัดน่าน

สิงหาคม
๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘           พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร

ตุลาคม
๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘             พื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘                   พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘                   พื้นที่จังหวัดนครนายก
๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘            พื้นที่จังหวัดตาก

 

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓