ข่าวกิจกรรมโครงการ


สสท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.

โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน และมีนายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งสถานีวิทยุดังกล่าว โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำการสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขอจัดตั้งชื่อสถานีวิทยุ จัดสร้างห้องส่งวิทยุ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดรายการวิทยุ หลังจากจัดตั้งสถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดฝึกอบรมการจัดรายการวิทยุให้แก่นักเรียนต่อไป