ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันหาทางส่งเสริม และอนุรักษ์ปลาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สสท.ได้ประชุมร่วมกับกรมประมง เพื่อวางแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชกระแส ณ ห้องประชุมสสท.