ข่าวกิจกรรมโครงการ

สโมสรโรตารี ทวีวัฒนา น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และชุมชนในเขตบริการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พล.ต.ท. วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พล.ต.ท. ดร ปิ่นเฉลียว ประธานมูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมรับมอบเครื่องกรองน้ำดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.