ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้ น้อมเกล้าฯ ถวายลูกฟุตบอล จำนวน ๑,๙๖๐ ลูก แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการตามพระราชดำริ ฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พล.ต.ท. วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมรับมอบลูกฟุตบอลจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.