ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

สสท. จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ และแปรรูปผ้าพื้นเมือง ให้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาให้ความรู้ และให้สมาชิกกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบการทำกระเป๋า โดยใช้ผ้าปาเต๊ะที่ใช้สำหรับตัดเสื้อ และผ้าบาติกพิมพ์ลาย นำมาแปรรูปตัดเย็บ ทำเป็นกระเป๋า ต่างๆ ได้แก่ กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย Passport กระเป๋า Passport กระเป๋าใส่เหรียญ และกระเป๋าใส่เครื่องสำอาง เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ เรื่องการสร้างแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกผ้า การเลือกสีผ้า การใช้วัสดุประกอบให้เข้ากับตัวผ้า เทคนิคการเก็บรายละเอียดชิ้นงานให้เรียบร้อย จากนั้นจะทดลองวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านภูฟ้าต่อไป