ข่าวกิจกรรมโครงการเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สสท.ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน ๒๐ คน และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการการเรียน และความเป็นอยู่ โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ให้มีเป้าหมายในการเรียน พร้อมทั้งการแบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสม และให้พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในคณะสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และครูผู้ดูแลเด็กด้วย