ข่าวกิจกรรมโครงการ


สสท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒๒ สสท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้

๑. ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธีมีพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนร่วมงาน จำนวน ๓๖๔ คน และลงนามถวายพระพรจำนวน ๒๓๐ คนกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๕ คน บริจาคโลหิตได้จำนวน๒๖,๐๐๐ ซีซีและกิจกรรมมอบรางวัล โครงการพัฒนาสุขาภิบาลแปลงเกษตร๒. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี
มีหน่วยงานราชการ กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ กลุ่มผู้เก็บหามะขามป้อม เด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีผู้มาลงทะเบียนร่วมงาน จำนวน ๔๕๖ คน และผู้ร่วมลงนามถวายพระพร จำนวน ๓๗๘ คน
มีพิธีกรรมทางศาสนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายสดุดี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีประกาศเขตอภัยทานพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ จำนวน ๑,๙๐๕ ไร่
๓. ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี และพล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขบวนเดินรณรงค์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสุขภาพ และวัฒนธรรมมีหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน มาลงนามถวายพระพร และลงทะเบียนพุ่มดอกไม้สด มีประชาชนมาลงทะเบียนร่วมงาน จำนวน ๕๑๒ คน และผู้ร่วมลงนามถวายพระพร จำนวน ๕๒๘ คน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พร้อมถวายพุ่มผ้าป่า และปล่อยนกเขาชวา เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การแสดงรำถวายพระพร จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆพิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดผลงานวิชาการ ของเด็กนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการแสดงนิทรรศการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มราษฎรอาสาในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และซุ้มอาหาร