ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๘ คน โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังระดับ ๑๐ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง คุณค่าของความเป็นครู และประสบการณ์ของครูผู้มีพลังศรัทธาต่อวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครู โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สสท.