ข่าวกิจกรรมโครงการ

       
หน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจรักษาประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนวัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ ศูนย์อพยพวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี