• ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน ๕๐ กลุ่ม  ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก และจังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ,๔๖๘ คน

 

ภาคใต้ - จังหวัดนราธิวาส

๔๕. กลุ่มแม่บ้านบ้านเขาตันหยง

ที่ตั้ง                 

อาคารพระราชทาน เลขที่ ๑๑/๑๑

บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

ปีที่จัดตั้ง

๒๕๔๐

สมาชิก

 ๒๐  คน

ผลิตภัณฑ์

น้ำบูดู น้ำข้าวยำ

ติดต่อ

 ๐๘๙๗๓๘๑๐๑๖

 

 

 

 


๔๖. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักบ้านเขาตันหยงและบ้านตือลาฆอปาลัส

ที่ตั้ง     

บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

ปีที่จัดตั้ง

๒๕๔๑

สมาชิก

 ๑๔    คน

ผลิตภัณฑ์

ชุดนักเรียน ผ้าคลุมศีรษะปักจักร

ติดต่อ

 ๐๘๗๓๙๘๘๑๙๖

 
๔๗. กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านเขาตันหยง

ที่ตั้ง     

บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

ปีที่จัดตั้ง

 ๒๕๔๔

สมาชิก

 ๒๑   คน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลา ได้แก่ จานรองสบู่ ช้อน ส้อม ตะเกียบ กิ๊บ หวีสับ เข็มขัด พวงกุญแจ โคมไฟ กาน้ำ

ตะหลิว ทัพพี กระปุกออมสิน

ติดต่อ

 ๐๗๓๕๓๕๑๒๐

 

 

 

 

 

๔๘. กลุ่มทักษิณศิลปะและบาติกบ้านเขาตันหยง

ที่ตั้ง     

บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

ปีที่จัดตั้ง

 ๒๕๔๕

สมาชิก

 ๓๕   คน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าเช็ดหน้าผ้ามัสลิน ผ้าพันคอจัตุรัสมัสลิน ผ้าพันคอยาวมัสลิน ผ้าพันคอจัตุรัสไหมจีน ผ้าพันคอยาวไหมจีน

ผ้าพันชายหาดมัสสิน   ผ้าพันชายหาดผ้าฟูยี  เสื้อยืดบาติกใหญ่  ปลอกหมอนอิงลายบาติก 

ติดต่อ

๐๘๔๑๙๗๑๗๐๑

 

 

 

 

 

๔๙. กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลลาโละ

ที่ตั้ง     

บ้านประธาน เลขที่ ๙๒  บ้านบูเก๊ะนากอ หมูที่ ๒ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๕๐

ปีที่จัดตั้ง

๒๕๔๖

สมาชิก

 ๑๔  คน

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าสะพายผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าสะพายสายผูกปาเต๊ะ ถุงผ้าหูรูดปักจักรผ้าลินิน กางเกงพัน-ผูกผ้าปาเต๊ะ

กระเป๋าช๊อปปิ้งใหญ่ผ้าปาเต๊ะ

ติดต่อ

 ๐๘๑๗๙๘๖๘๓๓

 

 

 

 

 

๕๐. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ที่ตั้ง     

บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐

ปีที่จัดตั้ง

 ๒๕๔๖

สมาชิก

 ๒๒  คน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมศีรษะ ปลอกหมอนอิงผ้าฝ้ายหนา ปลอกหมอนอิงผ้าฝ้ายบาง ปลอกหมอนอิงผ้าไหม กระเป๋าใส่ปากกา

กระเป๋าใส่ปากกา กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์

ติดต่อ

 ๐๘๖๙๕๙๑๗๖๔

 

 


<< กลับ

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓