• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน


วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สสท. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รายละเอียด>>
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐


สสท. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

รายละเอียด>>วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

สสท. ร่วมกับสถาบัน Center for Professional Assessment(Thailand) หารือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกครูในสังกัดร.ร.ตชด.ไปอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓