สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง
เชียงใหม่ : สำนักงานโครงการหลวง
	65 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
	โทร. ( 053 ) 278-332, 278-204, 277-094, 247-711
	FAX: 278-997                                                                กรุงเทพฯ :	สำนักงานประสานงานโครงการหลวง
	ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900
	โทร. ( 02 ) 579-1175, 579-5142, 579-3574, 561-4285 
	FAX: 561-4286

 

 

 

| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
|
ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
|
แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information c ontained in this web site without permission is prohibited.

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้

หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษกฯ