ดอกไม้เมืองหนาว

ุหลาบ
(Rose,
Rosa hybrida)


กุหลาบ ได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งบุปผาชาติ" ได้มีการปลูก กุหลาบ มาตั้งแต่ อดีตกาลแล้ว ในปัจจุบันนี้ กุหลาบ ยังคงครอง ความสวยงาม อย่างสมบูรณ์แบบ คือความสวย ของสี ของกลีบดอก ตลอดจนถึง ความหอม อย่างอบอวล จึงเป็น ไม้ดอกยอดนิยม ตลอดกาล มีการปลูก เป็นไม้ตัดดอก กันอย่างกว้างขวาง สามารถผลิตดอก ได้ตลอดปี ตลาด มีความต้องการมาก โดยเฉพาะ ในวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์) นอกจากนี้ กุหลาบ ยังใช้เป็น ไม้กระถาง ไม้เลื้อย ตามซุ้มต่าง ๆ และ ใช้ประดับสวน ในปัจจุบันนี้ มีการนำ ดอกกุหลาบ มาทำเป็น ดอกไม้แห้ง และยังใช้ ทำบุหงา ได้อีกด้วย

โครงการหลวงได้ ก่อตั้ง สวนกุหลาบหลวง ขึ้นที่ตำบลบ้านปง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการ รวบรวมพันธุ์ เพื่อใช้ ในการศึกษา และพัฒนา พันธุ์กุหลาบ ได้ดี ยิ่งขึ้น มีการฝึกอบรม และ เผยแพร่ ความรู้ เรื่อง กุหลาบ เป็น ครั้งคราว ประชาชน ผู้สนใจ โดยทั่ว ๆ ไปสามารถ เข้าชมได้
แกลดิโอลัส หรือ ซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นไม้ตัดดอก ที่กำลัง ได้รับ ความนิยมสูง ในปัจจุบัน เนื่องจาก แกลดิโอลัส มีรูปร่าง ของ ช่อดอก ตลอดจนสีสัน สะดุดตา มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย มีดอกหลากสี เช่น สีขาว เหลือง ชมพู แดง ม่วง ส้ม บางพันธุ์ มีหลายสีใน ดอกเดียวกัน ยังมี ก้านช่อดอก ยาวเหมาะ สำหรับ ปักแจกัน เป็น อย่างยิ่ง ดอกบานทน และ ทยอยบาน จากดอกล่าง ขึ้นไป ที่ปลายช่อ

โครงการหลวง ได้ สั่งหัวพันธุ์จาก เนเธอร์แลนด์ เข้ามา ทดลองปลูก ปัจจุบันนี้ สามารถ ส่งเสริมให้ เกษตรกร ชาวเขาปลูก เพื่อผลิต หัวพันธุ์ และผลิตดอก ใช้เป็น ไม้ตัดดอก ได้เป็นอย่างดี
กลดิโอลัส
(Gladiolus,
Gladiolus hybrids)

าร์เนชั่น
(Carnation,
Dianthus caruyophyllus)คาร์เนชั่น เป็นไม้ ตัดดอก ยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง มีทั้ง ชนิดดอกเดี่ยว แบบสแตนดาร์ด และดอกช่อ แบบสเปรย์ มีหลายพันธุ์ ดอกหลากสี ทั้งสีขาว สีเหลือง สีชมพู สีส้ม สีแดง และม่วง บางพันธุ์ ก็มีสีมากกว่า หนึ่งสี ในดอกเดียวกัน และบางพันธุ์ ยังมีกลิ่นหอม อีกด้วย ถึงแม้ คาร์เนชั่น จะมีกลีบดอก แบบบาง แต่บานทน สามารถ ปลูกเป็น ไม้ตัดดอก ได้ดีใน ที่มีอากาศ หนาวเย็น

โครงการหลวง ได้ทำการ วิจัยและส่งเสริม การปลูก คาร์เนชั่น ในเรือนโรง กันฝน และแมลง มีเกษตรกร ชาวเขา เป็นจำนวนมาก ปลูกคาร์เนชั่น ได้ดอก ตลอดปี และเป็นดอก ที่มีคุณภาพ ดีไม่แพ้ ของต่างประเทศ โดยเฉพาะ การปลูก บนดอย ที่มีความสูง มากกว่า 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
จิปโซฟิลล่า เป็นไม้ดอก เมืองหนาว ช่อดอก ประกอบด้วย ดอกย่อย สีขาวขนาดเล็ก บานพรูพร้อม ๆ กันสวยงามมาก มีทั้งพันธุ์ดอกลา และดอกซ้อน แต่พันธุ์ดอกซ้อน เป็นที่ ต้องการ ของตลาด มากกว่า บางพันธุ์ก็มี ดอกสีชมพู อายุการ บานของ ดอกนาน และทนจึง เป็นที่นิยม ของตลาด ใช้เป็นไม้ตัดดอก ประดับสด ๆ ก็ได้ และมีข้อดีก็คือ เมื่อดอกแห้งก็ยัง ใช้เป็น ดอกไม้แห้งได้อีกด้วย เนื่องจาก ดอกไม่ร่วง สี และสภาพ ของดอก ไม่เปลี่ยนแปลง มากนัก

จิปโซฟิลล่า เป็นไม้ดอก ที่โครงการหลวง ส่งเสริม ให้ปลูกอยู่ ในปัจจุบัน ทำรายได้ให้แก่ เกษตรกรชาวเขา เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ การปลูก ในเรือนโรง กันฝนและ การเปิดไฟฟ้า ในตอนกลางคืน
ิบโซฟิลล่า
(Gypsophila, Baby's Bresth
,
Gypsophila psniculata
)

บญจมาศ
(Chrysanthemum,
Chrysanthemum morifolin)
เบญจมาศ เป็น ไม้ตัดดอก ชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูก เลี้ยงและ ใช้กันอย่าง แพร่หลาย สามารถ ปลูกได้ ในทุกภาค ของประเทศไทย แต่ถ้าปลูก ในที่มี อากาศหนาวเย็น จะได้ดอก ที่มีคุณภาพดี ดอกมี รูปทรง สวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลากสี และหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็น ไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็น ไม้กระถาง และไม้ปลูก ประดับสวน ได้ดีอีกด้วย ตามธรรมชาติ มีฤดูกาล ออกดอก ในช่วง กลางวันสั้น คือระหว่าง เดือน ตุลาคม ถึงมกราคม

โครงการหลวงได้ รวบรวมพันธุ์ เบญจมาศจาก ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา มาทำการปลูก ทดลอง แล้วคัดพันธุ์ที่ดี ทำการ ขยายต้นพันธุ์ ปลอดโรคโดยวิธี เพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อ นำไปส่งเสริมให้ ชาวเขาปลูกกันเป็น อาชีพเพื่อทดแทน การปลูกฝิ่น นับว่าประสบ ผลสำเร็จ เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ชาวเขาสามารถ ผลิตดอกเบญจมาศ ที่มีคุณภาพได้ ตลอดปีภายใน เรือนโรงกันฝน และแมลง มีการบังคับ การออกดอกของ เบญจมาศ โดยการ ควบคุม ด้วยการให้ ไฟฟ้าในเวลากลางคืน
เยอบีรา เป็นไม้ดอก ที่สวยงาม และมีความ สำคัญ ทางเศรษฐกิจใน การค้า ดอกไม้สดอีก ชนิดหนึ่ง สามารถปลูก และจำหน่ายได้ทุก ฤดูกาล และทุกภาค ของประเทศด้วย ดอก มีความสวยงาม มีสีสันหลากสี สะดุดตา มีก้านดอกยาว สำหรับพันธุ์ไทย มีดอกซ้อน อายุการบาน ไม่ค่อยทด เทียมเท่า กับพันธุ์ยุโรป เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถเจริญเติบโต ได้ในดิน แทบทุกชนิด

โครงการหลวง ได้นำเ ยอบีราพันธุ์ยุโรป จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น มาทดลองปลูก บนดอย ได้ทำการ ปรับปรุงพันธุ์ สร้างลูกผสมพันธุ์ ไทย และ พันธุ์ยุโรป ได้หลายพันธุ์ คัดพันธุ์ที่นำเข้า และลูกผสม ที่ดอก ขนาดใหญ่ มีสีสวยสด เหมาะที่ จะ ใช้เป็น ไม้ตัดดอก ได้ดี แล้วขยายพันธุ์ โดยวิธี เพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อ ให้ได้ต้น เป็น ปริมาณมาก นำต้นที่ ได้ไปใช้ใน การส่งเสริม ให้เกษตรกร ชาวเขา ปลูก เป็นอาชีพ
ยอบีรา
(Gerbera, African Daisy
,
Gerbera Jamesonii
)

ิลลี่
(Lily,
Lilium hybrids)


ลิลลี่ เป็นไม้ดอก ประเภท หัวมี ดอกขนาดใหญ่ เป็นสง่า และสวยงามมาก บางชนิด มีกลิ่น หอมมาก นับว่า เป็นดอกไม้ที่ มีราคา แพงที่สุด ในปัจจุบัน ใช้ได้ ทั้งเป็น ไม้ตัดดอก และไม้กระถาง ชนิดที่ นิยมปลูก ในปัจจุบัน คือ ลิลลี่ ปากแตร เนื่องจากดอก มีรูปทรง เหมือนแตร ชนิดนี้มี ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ในต่างประเทศ เรียก Easter lily อีกชนิด หนึ่งเป็น ลูกผสม เอเชีย (Asiatic hybirds) มีช่อดอกตั้ง มีดอกหลายสี ชนิดนี้มีดอกไม่หอม อีกชนิดหนึ่งมี ดอกหอมมากมี ราคาแพงที่สุด คือ ลูกผสม Oriental hybrids

ในพื้นที่ของ โครงการหลวง เช่นดอยปุย ดอยอ่างขาง และดอยอินทนนท์ พบว่ามีลิลลี่ พันธุ์พื้นเมือง หรือเรียกว่า ลิลลี่ ดอย ขึ้นอยู่ในป่า ออกดอก ในเดือนสิงหาคม ดอกหอมมาก โดยเฉพาะ ในเวลากลางคืน ที่มีอากาศ หนาวเย็น

ปัจจุบันนี้ โครงการหลวง ได้ทำการ วิจัยขยาย พันธุ์ลิลลี่ โดยวิธีการเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อให้ เกษตรกรชาว เขาปลูก นอกจากนี้ยังได้ ทำการปรับปรุง พันธุ์ลิลลี่ลูกผสม ต่างชนิด โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ ที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ ผสมกับ ลิลลี่ดอยอีกด้วย
มีการปลูก สแตติส กันอย่าง กว้างขวาง ใช้เป็น ได้ทั้ง ดอกไม้สด และ ดอกไม้แห้ง จุดที่ น่าสนใจอยู่ที่ ดอก ซึ่งมีสีต่าง ๆ แล้ว แต่พันธุ์ ได้แก่ สีขาว เหลือง ชมพู และสีม่วง มีทั้งชนิด ที่มีอายุ ปีเดียว ปลูกจาก เมล็ดเมื่อ ออกดอก แล้วต้น ตายไป ชนิดนี้เป็นพวก Limonium sinuatum และมีอีกหลาย ชนิด ที่มีอายุหลายปี การปลูกอาจจะ ปลูกจากเมล็ด จากกิ่งชำ หรือจาก ต้นที่แยก มาจากกอเดิม ก็ได้ สามารถ ออกดอก ได้เรื่อยๆ ไปโดยที่ ต้นไม่ตาย ชนิดเหล่านี้ได้แก่ L. caspium, L. latifolium, L. perezii, และ L. tataricum

โครงการหลวง ได้นำ สแตติสชนิดต่าง ๆ และพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาทดลอง ปลูก ในที่มีอากาศ เย็นตาม ดอยต่าง ๆ ให้ผลผลิตที่มี คุณภาพดี ตลาดทั้ง ในประเทศ และนอกประเทศ มีความต้องการมาก ปัจจุบัน โครงการหลวง ได้ขยายพันธุ์ สแตติสโดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ ต้นตรงตามพันธุ์ แล้วส่งเสริม ให้เกษตรกร ชาวเขาปลูกเพื่อ ผลิตดอก จำหน่าย เป็นการ เสริม รายได้
แตติส
(Statice,
Limonium spp.)
อัลสโตรมีเรีย
(Alstroemeria, Peruvian Lily
, Alstroemeria spp.)

เป็นไม้หัวที่มี ดอกหลาย สีเช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู ม่วง และจุดเด่น ของดอก อยู่ที่ ลวดลาย เป็นขีด ๆ สีน้ำตาลเข้ม บน กลีบดอก มองเผิน ๆ คล้ายผีเสื้อกางปีกบิน ขยายพันธุ์โดย การแยกเหง้า หรือการใช้เมล็ด ช่อดอกมีก้านยาว ดอกบานทนและทะยอยกันบาน เป็นไม้ตัดดอก ทันสมัยชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ในการ จัดแจกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

อัลสโตรมีเรีย ปลูก ได้ผลดีที่โครงการหลวง ดอยอินทนนท์และ ดอยอางข่าง ดอกที่ผลิตได้มี การจัดจำหน่าย ในตลาด ภายในประเทศ
แอสเตอร์ ชนิดใหม่ที่ ใช้ดอก ในการจัด แจกัน ในทุกวันนี้ ไม่ใช่ แอสเตอร์จีน (Aster chinensis) ซึ่งเป็น ไม้ล้มลุก (annual) ปลูกจาก เมล็ดใน ฤดูหนาว เมื่อออกดอก แล้ว จะถอน ต้นที่ มีดอก ติดอยู่ด้วย จำหน่าย แต่แอสเตอร์ ที่เห็นนี้ เป็นแอสเตอร์ ชนิด Aster ericoides เป็นพันธุ์ไม้ข้ามปี (perinnial) เมื่อออกดอก แล้ว ต้นยังไม่ตาย สามารถ ปลูกให้ออกดอกได้เรื่อย ๆ ไป และให้ดอก ได้ตลอดปี ยิ่งถ้าให้ไฟฟ้า เพิ่มใน ตอนกลางคืนแล้ว จะได้ช่อดอกที่ มีความเป็นเมตร มีดอกลักษณะ คล้ายดาวบานสะพรั่ง จึงเรียกดาวเงิน ในพันธุ์ให้ดอกสีขาว ดาวอังคารมีดอก สีชมพู ดาวพระศุกร์ มีดอกสีม่วง และดาวทอง (solidaster) มีดอกสีเหลือง ดาวทอง นี้เป็นลูกผสมของ สร้อยทอง (solidago) และแอสเตอร์ (aster)

เกษตรกรชาวเขา ในโครงการหลวง นิยมปลูกแอสเตอร์ กันมาก เพราะปลูก ได้ง่ายกว่าการปลูก จิปโซฟิลล่า และดอกใช้แทนกันได้ อีกทั้งตลาด มีความ ต้องการในปริมาณมาก


แอสเตอร์
(Aster, Michaelmas Daisy,
Aster ericoides
)


 

| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
|
ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
|
แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้